Bezpłatne ubezpieczenie na życie „Aviva Medykom”

Aviva, w ramach podziękowania dla personelu medycznego za ich ciężką pracę, stworzyła ofertę bezpłatnego, grupowego ubezpieczenia na życie.

W pierwszej wersji ubezpieczenie nie obejmowało opiekunów medycznych, jednak dzięki staraniom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych zostało ono rozszerzone o nasz zawód.

Z oferty mogą skorzystać opiekunowie medyczni zatrudnieni w placówkach medycznych.
Więcej informacji o ubezpieczeniu na stronie: