Odpowiedź MZ w sprawie przyznania pracownikom medycznym z Ukrainy uprawnień opiekuna medycznego

W związku z propozycją Naczelnej Izby Lekarskiej, która zakładała automatyczne przyznanie pracownikom medycznym z Ukrainy, opublikowaliśmy stanowisko OSOM w tej sprawie.

Chociaż jesteśmy za propozycją, to generuje ona wiele wątpliwości, które nie były zaadresowane w propozycji NIL, a które zaznaczyliśmy w naszym stanowisku. W pierwszej kolejności działania powinny być nakierowane na stałe zwiększenie ilości opiekunów medycznych w systemie ochrony zdrowia.

Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią „obecnie w resorcie zdrowia nie jest planowane podjęcie działań w tym zakresie, mających na celu wprowadzenie przepisów, w oparciu o które personel medyczny z Ukrainy mógłby podejmować zatrudnienie na stanowisku opiekuna medycznego.”

Zatem Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmian w tym zakresie. Czyli aby pracować jako opiekun medyczny trzeba posiadać dyplom zawodowy.