Podziękowania

Drodzy Opiekunowie Medyczni,

Jako Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, chcemy podziękować każdemu i każdej z Was za Waszą pełną zaangażowania i poświęceń pracę. Niezależnie od tego, czy pracujecie w szpitalach i placówkach medycznych, DPS-ach i placówkach opiekuńczych czy w opiece domowej. Każdy z Was jest ważny i należą mu się podziękowania.

Obecna sytuacja epidemiczna pokazała jednoznacznie jak istotnym ogniwem systemu ochrony zdrowia jest nasz zawód oraz jak wielki jest w nim potencjał. Przypomnijmy tutaj Waszą pozytywną odpowiedź na potrzebę wsparcia zespołów wyjazdowych do pobierania wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Dzięki temu opiekun medyczny nie tylko stał się wsparciem dla systemu opieki zdrowotnej na dodatkowym polu, ale przede wszystkim ukazała się jedność środowiska i jego gotowość do pomocy w każdej sytuacji, niezależnie od stawianych nam wyzwań.

Epidemia koronawirusa pokazała też jednak, że poziom zatrudnienia opiekunów medycznych w ochronie zdrowia jest niewystarczający i niezbędne są działania mające na celu lepsze wykorzystanie naszych kompetencji zawodowych, mając na względzie także kwestie uczciwego wynagradzania tej ciężkiej pracy. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych nieprzerwanie działa w celu wprowadzenia ustawy o zawodzie opiekuna medycznego, która wprowadzi jasny zakres kompetencji, ustali relacje wobec innych zawodów medycznych, a także ugruntuje pozycję w systemie ochrony zdrowia.

Wiemy, że w znacznej mierze jesteście już bardzo zmęczeni pracą często ponad siły, gdy wszyscy zmagamy się z brakiem personelu i wysokim narażeniem na zachorowanie na Covid-19. To zupełnie zrozumiałe. Praca opiekuna medycznego jest jednak kluczowa dla dobra pacjentów, którzy nie mogą zostać pozbawieni opieki i wiecie o tym Wy, jak również każdy, kto doświadczył Waszej profesjonalnej pomocy. W związku z tym apelujemy – dbajcie o siebie. Wymagajcie środków bezpieczeństwa i stosujcie się do wszystkich procedur. Pozwoli to wam na bezpieczniejsze przejście przez ten trudny czas.

Sytuacja tej jesieni okazuje się wyzwaniem wcale nie mniejszym niż na wiosnę. Wtedy brakowało jeszcze wiedzy i organizacji, teraz z kolei nasze zasoby sił fizycznych i psychicznych są już mocno nadwyrężone. W najbliższym czasie, bardzo prawdopodobne, że kolejny raz jako grupa zawodowa staniemy przed jeszcze jednym wyzwaniem – zabezpieczeniem w personel szpitali tymczasowych. Mamy nadzieję, że tak jak na wiosnę, nie zawiedziemy naszych pacjentów, dla których dobrostanu wybraliśmy ten zawód i będą mogli liczyć na nasze wsparcie. Liczymy jednak, a jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych będziemy o to zabiegać, by Wasza pozytywna odpowiedź na to i inne wyzwania, nie została bez odpowiedniego wynagrodzenia finansowego i ogólnozawodowego.

Razem możemy zdziałać o wiele więcej na rzecz opiekunów medycznych. Zachęcamy do dołączenia do nas.

Jeszcze raz dziękujemy za wasze ogromne zaangażowanie, jesteście najlepsi!

W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych,

Bartosz Mikołajczyk

Prezes Zarządu