Składki członkowskie za 2019 rok.

Przypominamy, że składkę członkowską za 2019 rok (100 zł) należy opłacić do końca marca. Wpłatę prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia w tytule podając imię i nazwisko oraz „składka za 2019 rok”:
Nest Bank 25 2530 0008 2018 1027 5563 0001

W przypadku osób dopiero składających wniosek składkę oraz wpisowe (10 zł) należ wnieść w momencie wysyłania wniosku.