Spotkanie z NRPIP

28.06.2021 odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych z Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych p. Mariolą Łodzińską, które dotyczyły zmian w kształceniu opiekuna medycznego.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze. Obie strony zgodziły się, że konieczne jest lepsze włączenie opiekunów medycznych do systemu, tak by jeszcze bardziej odciążyć pielęgniarki, jednocześnie regulując kwestię obowiązków, relacji czy odpowiedzialności.

W tej kwestii potrzebnych jest jeszcze wiele działań, które mamy nadzieję wspólnie będziemy podejmować, gdyż współpraca opiekunów medycznych i pielęgniarek jest czymś niezbędnym.