Podsumowanie 2019 roku

Początek nowego roku to jak zwykle okazja żeby podsumować działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych w 2019 roku. Był to z pewnością pracowity rok i mamy nadzieję, że dzięki wsparciu członków OSOM w tym roku uda Nam się zrealizować jeszcze więcej działań!

Poniżej wymieniamy najważniejsze z naszych ubiegłorocznych osiągnięć, projektów i zrealizowanych zadań.

OSOM objęło patronat nad książką „Psychologia w zawodzie i pracy opiekuna medycznego” wydanej przez GWP.  Objęliśmy również patronatem merytorycznym konferencję „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” która organizowana była przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym”, której OSOM jest członkiem.

W maju odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Jest to wydarzenie połączone z coroczną konferencją dla opiekunów medycznych, podczas którego to członkowie mają możliwość dogłębnego poznania działań Stowarzyszenia, przedstawić propozycję działań czy możliwości rozwoju OSOM. Dodatkowo w związku z połączeniem dwóch wydarzeń członkowie mają możliwość wysłuchania wielu ciekawych prelekcji.

Decyzją Walnego Zgromadzenia przyjęliśmy wzory kilku dokumentów (w związku ze zmianą podstawy programowej dokumenty te zostaną zaktualizowane podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia) – katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego, kartę indywidualnej opieki oraz wzór pieczątki.

Utworzyliśmy Akademię Opiekuna Medycznego – czyli prezentacje online dostępne dla każdego członka. Uzupełnieniem tego będą stacjonarne warsztaty. Jest to niezwykłą okazja by zdobyć więcej informacji i rozwijać swoje umiejętności w wygodny i bez kosztowy sposób.

Rok ten obfitował w wiele spotkań na różnym szczeblu – z najważniejszych należy wymienić spotkanie z Wiceminister Panią Józefą Szczurek-Żelazko, która zapewniała nas o ważności zawodu opiekuna medycznego oraz chęci wprowadzenia rozwiązań, które lepiej umocują nasz zawód oraz spotkanie z Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Panią Zofią Małas. Spotkanie to utwierdziło nas w przekonaniu, że mamy wiele wspólnych celów, które należy zrealizować, a które pozytywnie wpłyną na komfort i jakość pracy opiekunów medycznych oraz pielęgniarek.

W związku z wyborami samorządowymi zwróciliśmy się do partii politycznych z prośbą o udzielenia informacji o opiekuna medycznego w programie wyborczym. Byliśmy zdumieni tym, że z 9 partii odpowiedziały tylko 3, w dodatku jedynie partia SLD zaproponowała spotkanie z Sekretarzem SLD na Mazowsze.

Poza zapytaniem o programy wyborcze wysłaliśmy znacznie więcej pism – przedstawiliśmy stanowisko OSOM w sprawie zawodu „technik pielęgniarstwa”, w imieniu opiekunów medycznych prosiliśmy również o jednoznaczne stanowisko MZ czy opiekun medyczny jest zawodem medycznym, które uzyskaliśmy.

OSOM włączyło się również w działania na rzecz promocji utworzenia zawodu flebotomisty na podbudowie opiekuna medycznego.

Zareagowaliśmy także na kłamliwy artykuł zamieszczony na portalu pielegniarki.info.pl „Pielęgniarka-opiekun medyczny – technik pielęgniarstwa. Trójkąt bermudzki”. Nie możemy bezczynnie stać i patrzeć na deprecjację naszego zawodu i tworzenie nieprawdziwego przekonania jakoby opiekun medyczny miał „zatopić pielęgniarki i pielęgniarstwo”. Na szczęście portal ten nie reprezentuje stanowiska pielęgniarek, dzięki czemu nadal możemy bezproblemowo współpracować z samorządem pielęgniarskim.

Prowadziliśmy również warsztaty mindfulness. Dzięki otrzymanej darowiźnie z 1% w 2020 roku będziemy mogli przeprowadzić warsztaty z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wśród opiekunów medycznych.

OSOM aktywnie włączyło się w działania na rzecz przygotowania ustawy o innych zawodach medycznych, która w zakresie opiekuna medycznego ma ustawowo określić zakres obowiązków, możliwości rozwoju oraz współpracę pomiędzy personelem. O rozwiązanie takie walczyliśmy od samego początku i jesteśmy dumni, że również dzięki naszym działaniom podejmowane są realne działania w tym kierunku. Nasze propozycje są kontynuacją rozwiązań zaproponowanych podczas prac nad Strategią na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, w zakresie dotyczącym opiekuna medycznego. Jako partner społeczny, jesteśmy również w trakcie współtworzenia koncepcji e-zasobów do nauki zawodu opiekuna medycznego, realizowanych dla Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ale co dalej?

W przyszłym roku planujemy kontynuację działań – rozwój Akademii Opiekuna Medycznego (zwłaszcza więcej stacjonarnych warsztatów), przygotowanie standardów dla e-zasobów w kształceniu opiekuna medycznego na zlecenie ORE, prace nad ustawą o zawodzie opiekuna medycznego, prace nad wprowadzeniem zawodu flebotomisty. Stowarzyszenie w dalszym ciągu reprezentować będzie opiekunów medycznych, tak aby wprowadzać kolejne zmiany mające na celu poprawę sytuację opiekunów medycznych w Polsce.

Z pewnością jednym z najważniejszych działań jest coroczna konferencja dla opiekunów medycznych. W związku z tym, że jest to już V jubileuszowa edycja Konferencji planujemy znacznie większe wydarzenie niż w ubiegłym roku. O wszystkich szczegółach informować będziemy na naszej stronie.

Pamiętajcie, że siłę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych tworzą jego członkowie. Im stowarzyszenie ma więcej członków tym więcej jesteśmy w stanie zdziałać. Nie wymagamy zaangażowania ponad siły – każdy z Was może zdecydować na ile chce i może się włączyć w nasze prace. Potrzebujemy również i członków, którzy po prostu dołączą do nas i w ten sposób, zwiększając liczebność naszego stowarzyszenia będą je wspierać. Dzięki temu już teraz korzystacie z benefitów członkostwa (jak Akademia OM, udział w Walnym Zgromadzeniu i corocznej konferencji) jak również macie okazję współuczestniczyć we wprowadzeniu realnych zmian dotyczących naszego zawodu.

Obecnie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych jest jedynym, aktywnym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim, które zrzesza opiekunów medycznych, reprezentuje ich i działa w celu poprawy warunków ich pracy. Chcemy jeszcze lepiej działać, ale to jakie działania i w jakiej formie podejmiemy zależy tylko od Was.

I najważniejsze – do zobaczenia już 9 maja w Katowicach na kolejnym Walnym Zgromadzeniu oraz V jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych.